Ερευνητικά Προγράμματα


2012-2013

Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/EΚ υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ να καταρτίσουν Σχέδια Διαχείρισης για τις Λεκάνες Απορροής που βρίσκονται στην επικράτεια τους . Το Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. ήταν υπεύθυνο για τη συγγραφή των Παραδοτέων 1.3 (Οικονομική ανάλυση των χρήσεων ύδατος και προσδιορισμός του υφιστάμενου βαθμού ανάκτησης κόστους για τις υπηρεσίες ύδατος- ύδρευση, άρδευση και αποχέτευση) και 1.4 (Προκαταρκτική ανάλυση εναλλακτικών προτάσεων ευέλικτης τιμολογιακής πολιτικής για το νερό και μηχανισμοί ανάκτησης) για τα Υδατικά Διαμερίσματα Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Εκτός αυτού, το Ε.Π.Ι.Α.Π.Α.Δ. συνείσφερε και στη συγγραφή και των υπόλοιπων παραδοτέων αλλά και στην κατάρτιση του Τελικού Σχεδίου Διαχείρισης. 
 
 

 

 

 

2007-2009

Participation in the research program G-FORS (Governance for Sustainability). G-FORS is an FP6 funded project under Priority 7.

 


 

2007-2008

Participation in the ΙΝΤΕRREG IIIB MEDOCC program SIMCODE.

 


 

2007-2008

Coordinator in the INTERREG IIIB / ARCHIMED  program SEMSON.

 


 

  logo

2005

Συμμετοχή στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα "NAUTISMED" - ΙΝΤΕRREG IIIB MEDOCC

 


 

Damage Logo

2004-2006

Συμμετοχή στο Ευρωπαικό "Developpement d'Actions pour le Marketing et la Gestion post-evenements- DAMAGE" Πρόγραμμα - ΙΝΤΕRREG IIIB MEDOCC

 


 

Asean logo

2003-2005

Συμμετοχή στο Ευρωπαικό Πρόγραμμα EC-ASEAN Energy Facility Project "Feasibility study for the implementation on energy integrated urban planning (EUIP) in ASEAN cities and applicability of European approaches"

 


 

Logo CD4WC

2003-2006

Συμμετοχή στο Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραμμα "Cost-effective development of urban wastewater systems for Water Framework Directive compliance (CD4WC)" Proposal Number /EVK1-2001-00286. Project proposal under EU 5th framework programme EESD-ESD-3

 


 

Intermediaries logo

2002-2005

Συμμετοχή στο Ευρωπαικό Ερευνητικό Πρόγραμμα "Intermediaries: New intermediary services and the transformation of urban water supply and waste water disposal systems" Contr. No. EVK1-CT-2002-00115

 


 

2002-2003

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DISCUS (Developing Institutional and Social Capacities for Urban Sustainability) in collaboration with LA 21 Department / International Council for Local Environmental Initiatives in Europe (ICLEI Europe) /Freiburg /Germany

 


 

2000

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα του WWF: «European Freshwater Scorecard Project WWF European Freshwater Programme, April 2001, Water and Wetland Index, Assessment of 16 European Countries».

 


 

2000-2002

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Achieving Sustainable and Innovative Policies through Participatory Governance in a Multi-Level Context. The case of water use"

 


 

1998-2000

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Metropolitan Cities & Sustainable Use of Water"- Συμμετοχή στην Ερευνητική Ομάδα του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 


 

1998

Ερευνητικό Πρόγραμμα για την Ουγγρική Ακαδημία Επιστημών "Environmental aspects of Hungary's accession to the European Union"

 


 

1997-1998

Πρόγραμμα της Eurostat "Application of environmental taxes, subsidies and transfers in Greece" σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 


 

1997-1998

Ερευνητικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (ΕΣΥΕ) με θέμα «Οι περιβαλλοντικές δαπάνες και τα απόβλητα της Ελληνικής βιομηχανίας» σε συνεργασία με το Εργαστήριο Εφαρμοσμένων Οικονομικών του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 


 

1997

Ειδική περιβαλλοντική μελέτη για την περιοχή Δημοσάριος-Κάβο Ντόρο-Κάρυστος

 


 

1997

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "MEDALUS III" – Ερημοποίηση στην Ευρώπη με έμφαση στην Μεσόγειο

 


 

1995-1997

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Energy conservation and Sustainable Cities: assessment and evaluation of urban  greenhouse policies"


 

1995

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "COST 328" – Σχεδιασμός πολιτικών μεταφοράς σε μάκρο-επίπεδο