Ιστορικό Ερευνητικής Ομάδας


Η Ερευνητική Ομάδα Οικονομικών του Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης λειτουργεί στα πλαίσια του Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ) του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου.  Δημιουργήθηκε το 1995 με πρωτοβουλία του καθηγητή Κωνσταντίνου Μπίθα. Σκοπός της ερευνητικής ομάδας είναι να καλύψει επιστημονικά, με το έργο της, τα ερευνητικά πεδία που σχετίζονται με τα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και της Βιώσιμης Ανάπτυξης εφαρμόζοντας και εξελίσσοντας τις υπάρχουσες πρακτικές και θεωρίες.

Η Ερευνητική Ομάδα αποτελείται από ερευνητές των οποίων η δραστηριότητα επικεντρώνεται στην οικονομική ανάλυση της περιβαλλοντικής πολιτικής και της χρήσης των φυσικών πόρων.